Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem

Integracja obróbki i zgrzewania tarciowego z przemieszaniem

Podczas zgrzewania tarciowego z przemieszaniem (FSW — Friction Stir Welding), inaczej niż podczas konwencjonalnego zgrzewania, materiał jest mieszany, w wyniku czego powstaje czysta powierzchnia zgrzewu.

Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem przy użyciu nieruchomego kołnierza oporowego

W maszynie zastosowano konstrukcję z nieruchomym kołnierzem oporowym narzędzia. Inaczej niż w innych systemach FSW, w których obraca się zarówno wystający trzpień, jak i kołnierz oporowy narzędzia, tutaj kołnierz przymocowany jest do konika. Takie rozwiązanie zmniejsza obciążenie łożysk wrzeciona i zwiększa trwałość obrabiarki.

Podczas zgrzewania FSW z nieruchomym kołnierzem oporowym obszar nagrzewany i uplastyczniany jest mniejszy, co pozwala na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni zgrzewu i unikanie zadziorów.

Zastosowania

VTC-760C FSW

  • W jednej maszynie można realizować zarówno zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem, jak i obróbkę detalu, co pozwala na istotne skrócenie procesu wytwarzania i ograniczenie niezbędnego poziomu zapasów na poziomie procesu
  • W porównaniu z konwencjonalnym zgrzewaniem technika FSW wytwarza wysokiej jakości spoiny niskim kosztem
  • Metoda przeznaczona jest do zgrzewania elementów w produkcji sprzętu półprzewodnikowego i w branży pojazdów elektrycznych