​Innowacyjność się opłaca!

Obecna perspektywa programów unijnych na lata 2014-2020 nadal oferuje wiele możliwości pozyskania grantów na rozwój firmy, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej, a także na prace badawczo – rozwojowe oraz doposażenie laboratoriów. Dotacje dostępne są większości dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Zdarza się jednak, że duże firmy mogą również startować w projektach badawczo – rozwojowych. Najważniejszym założeniem przy aplikowaniu o dotację jest aby Wnioskodawca wykazał się innowacyjnością procesu produkcyjnego (technologii) lub produktu będącego wynikiem realizacji inwestycji. 

Firma Yamazaki Mazak znana jest ze stosowania innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym produkcja staje się jeszcze wydajniejsza. Od lat angażuje się w opracowywanie i produkcję inteligentnych maszyn oraz oprogramowania, które wspiera produkcję o takim charakterze oraz daje się zintegrować z zakładowymi systemami produkcyjnymi i logistycznymi. Jednym z elementów tej wizji jest projekt Mazak iSMART Factory™, stanowiący solidną przemysłową platformę internetową, obejmującą sprzęt i oprogramowanie monitorujące podłączone bezpośrednio do maszyn. Od pojedynczych komórek produkcyjnych po cały zakład – system umożliwia nadzór nad wszystkimi etapami produkcji i danymi, a także porównywanie ich z zapisami historycznymi lub oczekiwanymi, a tym samym przyczynia się do minimalizacji przestojów i ułatwia szybkie podejmowania działań w sytuacjach krytycznych. Od wielu lat maszyny i technologie Mazak nagradzane są za swoją innowacyjność, doskonale więc wpisują się w wymogi procesu dotacyjnego. Zachęcamy do zainteresowania się w sposób szczególny najnowszymi pozycjami w portfolio firmy – 5-osiowymi centrami obróbkowymi VARIAXIS C-600 i CV5-500 oraz wycinarką laserową do rur o średniej i małej średnicy FT-150 FIBER

Obecnie można pozyskać środki z programów ogólnokrajowych (np. Działanie 3.2.2 – Kredyt na innowacje technologiczne) jak i regionalnych, m.in. konkurs na Dolnym Śląsku Działanie 1.5 B  Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw.  
Weryfikacją wymogów oraz kryteriów dostępu zajmują się profesjonalne firmy, które wspierają w procesie aplikowania o finansowanie zewnętrzne ze środków Unii Europejskiej. Współpracujemy z jedną z nich, którą polecamy naszym obecny i przyszłym klientom. Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 32 350 04 60 lub drogą mailową pod adresem kontakt@mazak.com.pl.