iSMART FACTORY
Zaangażowanie firmy Mazak w Przemysł 4.0 wykracza poza etap aspiracji i formułowania koncepcji.

Zaangażowanie firmy Yamazaki Mazak w Przemysł 4.0 wykracza poza dostarczenie platformy — technologii SMOOTH — będącej potencjalnym katalizatorem dla wdrożenia zasad Przemysłu 4.0.

Nasze zaangażowanie przejawia się w budowaniu naszych własnych zakładów iSMART Factory, w których w praktyce stosujemy zasady Przemysłu 4.0.

Pierwszą pilotażową fabryką Mazak iSMART Factory™ stał się zakład produkcyjny w Kentucky w Stanach Zjednoczonych w 2015, kolejne zakłady przekształcone według tej koncepcji to nasze fabryki w Oguchi (początek 2017) oraz w Singapurze (czerwiec 2017). Aktualnie firma przygotowuje się do otwarcia następnej fabryki Mazak iSMART Factory™ w japońskim Inabe w 2018.

 

Nowa generacja oprogramowania CNC i Smooth Process Support do zarządzania zakładem.
„SMART BOX” do ochrony cybernetycznej zakładów przemysłowych, analiz i monitoringu.
Otwarty, wolny od tantiem protokół komunikacji w przemyśle produkcyjnym transportuje dane w ustrukturalizowanym formacie XML, zgodnie z zestandaryzowanymi definicjami.

Koncepcja iSMART Factory ożywia ideę Przemysłu 4.0 w oparciu o technologię SMOOTH, która umożliwia sterowanie wszystkimi aspektami działania zakładu, planowanie produkcji, monitorowanie i analizowanie wydajności oraz udostępnianie istotnych informacji w bezpiecznym środowisku.

Wdrażamy zasady Przemysłu 4.0 we własnych zakładach iSMART — i wykorzystujemy zdobyte w ten sposób doświadczenia w innowacjach, które oferujemy klientom. Nowe maszyny, nowe systemy CNC i nowe układy automatyki, współdziałając ze sobą, zwiększają wydajność i stwarzają warunki do wdrażania zasad Przemysłu 4.0 w kolejnych ogniwach łańcucha dostaw.