Systemy sterowania Siemens w maszynach Mazak

Mazak ściśle współpracuje z firmą Siemens w celu zapewnienia pełnej integracji systemów sterowania Siemens SINUMERIK z gamą obrabiarek Mazak. Jest to propozycja dla klientów, którzy jako swój zakładowy standard przyjęli systemy sterowania Siemens i chcą nadal korzystać tylko z jednego rozwiązania.

Siemens 840D sl to wysokiej klasy system sterowania CNC będący branżowym standardem. Oferowane przez firmę Siemens systemy sterowania są obecnie najszerzej stosowanymi w Europie rozwiązaniami tego typu, a w niektórych łańcuchach dostaw branży lotniczej i motoryzacyjnej stosowanie ich jest obowiązującym wymogiem. Integracja systemów sterowania Siemens — realizowana z zachowaniem najwyższej jakości charakterystycznej dla marki Mazak — otwiera przed naszymi obrabiarkami jeszcze większy obszar rynku, a użytkownikom pozwala korzystać z tych znakomitych maszyn bez konieczności wdrażania nowego interfejsu dla operatorów.

Tworząc rozwiązanie skierowane do operatorów systemów Siemens, firma Mazak zintegrowała je z szeregiem modeli swoich maszyn. Integracja ta realizowana była w ścisłej współpracy z firmą Siemens i zgodnie z jej protokołem, tak aby operatorzy po przejściu z innych maszyn ze sterowaniem Siemens na maszyny Mazak czuli się pewnie i komfortowo.

W system sterowania Siemens wbudowane zostały nowe i zmodyfikowane cykle oraz ekrany, przez co rozwiązanie integruje standardowe operacje tych systemów z funkcjami producenta OEM, takimi jak automatyczne ustawianie parametrów kinematyki maszyny, przywracanie sprawności po nieudanej wymianie narzędzia i ustawianie długości narzędzia.

System sterowania 840D sl został zintegrowany z szeregiem 5-osiowych centrów obróbkowych firmy Mazak, w tym:

  • VTC-800 series
  • INTEGREX e-500H II
  • INTGREX e-670H II
  • INTEGREX e-1250/V8 II

System sterowania Siemens 828D został zintegrowany

  • VTC-530C
  • VTC-760C

z rodziną obrabiarek. Systemy Siemens 840D sl oraz 828D mają ten sam interfejs operatora SINUMERIK Operate HMI.

W całej Europie działają zespoły firmy Mazak gruntownie przeszkolone w dziedzinie systemów sterowania Siemens. Do zespołów tych należą inżynierowie ds. sprzedaży, aplikacji, serwisu i wsparcia. Klienci firmy Mazak korzystający z systemów sterowania Siemens mają w ten sposób zapewnioną wszechstronną obsługę i pomoc, od projektowania maszyn i instalacji elektrycznych, poprzez wykonawstwo, testowanie, zapewnienie jakości i instalację maszyny, aż po inżynierię aplikacyjną i serwis.