System CAD/CAM dla Obrabiarek Skrawających    

MAZATROL CAM – programy obróbkowe można tworzyć, edytować i testować w dogodnym czasie w biurze    

Operator obrabiarki może łatwo użytkować MAZATROL CAM, ponieważ sposób jego obsługi jest identyczny, jak CNC na maszynie.    

MAZATROL SMOOTH     

SMOOTH TECHNOLOGY incorporates the new MAZATROL SMOOTHX CNC alongside new machine hardware and servo systems to deliver an improved operator experience, faster machining times and further integrate CNC into the overall factory management system. The result is a breakthrough in CNC which uses intuitive operations in a similar manner to smartphones and tablets.     

Czytaj więcej

MAZATROL Matrix CAM 2    

Programy obróbkowe mogą być tworzone i sprawdzane pod względem kolizyjności w biurze przy użyciu matrix CAM 2    

MAZATROL CAM Smart 2    

Programy obróbkowe mogą być tworzone i sprawdzane w biurze.   

System CAD/CAM dla Obrabiarek Laserowych   

Systemy Mazak CAD/CAM – niezbędne narzędzia zwiększające produktywność obrabiarek laserowych    

Oprogramowanie Mazak zapewnia zoptymalizowanie warunków procesowych dla maksymalizacji produktywności.

System wytwarzania CAD/CAM   

SMART System    

Innowacyjny system CAD/CAM, używający modeli brył 3D. Nawet niedoświadczony operator może z łatwością tworzyć programy NC dla obróbki złożonych kształtów w oparciu o modele 3D, znacząco poprawiając wykorzystanie obrabiarki laserowej.  

System 3D CAD/CAM    

SPACE CAM    

Umożliwia import plików CAD 3D i ich wykorzystanie do stworzenia programów cięcia w minimalnym czasie. Te same dane mogą zostać użyte do automatycznego wygenerowana programu obróbkowego do wykonania systemów mocujących dla obrabianego detalu.

Mazak Cyber Production Center    

Wszechstronne Oprogramowanie do Zarządzania Zakładem Produkcyjnym    

Używając sieci, oprogramowanie to pozwala zarządzać Twoim zakładem produkcyjnym w czasie rzeczywistym, zapewniając dostęp do danych maszyn, programów obróbkowych, danych o przyrządach i narzędziach, harmonogramów produkcji i innych danych.    

Cyber Tool Management    

Pełne zarządzanie poprzez sieć wszystkimi danymi narzędzi minimalizuje czasy jałowe, związane z ustawianiem narzędzi    

Cyber Scheduler    

Po wprowadzeniu nowych zleceń sprawnie wyświetla aktualne obciążenie produkcyjne wszystkich maszyn i spodziewany czas wykonania.    

Cyber Monitor    

Dogodna kontrola pracy maszyn i procesu produkcyjnego w biurze lub w podróży.

TECHNOLOGIA SIEMENS    

Modele maszyn Mazak

VTC-800/30SR
VTC-800/20SR
VTC-800/30SDR
VARIAXIS i-500
VARIAXIS i-600
INTEGREX e-500H II
INTEGREX e-670H II

Teraz dostępne z systemem sterowania SINUMERIK 840D sl.

SINUMERIK jest przyjaznym w użytkowaniu rozwiązaniem dla wielu różnorodnych technologii, umożliwiającym  optymalizację kosztów produkcji.Doskonale sprawdza się zarówno przy produkcji mało-, jak i wielkoseryjnej oraz wytwarzaniu prostych i złożonych detali.Dzięki systemowi sterowania numerycznego SINUMERIK 840D sl można w pełni realizować prostą, tanią i wysokoefektywną produkcję.

Dowiedz się więcej