Jesteśmy jeszcze bliżej Ciebie

Drodzy Klienci i Partnerzy!
W związku z postępującym rozwojem firmy Yamazaki Mazak, zwiększaniem naszej dostępności na rynku, a przede wszystkim chęcią zapewnienia jeszcze lepszego wsparcia dla naszych istniejących i potencjalnych partnerów, wspólnie z naszym Agentem - firmą Metal Team - zdecydowaliśmy, że Yamazaki Mazak rozpocznie obsługę i sprzedaż bezpośrednią w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim od dnia 01.12.2020.
Zapewniamy, że zmiana ta usprawni obsługę maszyn MAZAK na każdym polu, począwszy od sprzedaży, a skończywszy na pełnym wsparciu technicznym.  W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu - niezwłocznie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczące maszyn MAZAK lub sposobu Państwa obsługi od grudnia 2020.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt!
Telefon:  32 350 04 60
E-mail: 
 kontakt@mazak.com.pl

 

Dear Customers and Partners!
Due to the progressive development of the Yamazaki Mazak, increasing our availability on the market, and above all the need to provide better and better support for our existing and potential Partners, together with our Agent - Metal Team - we decided to start direct sales and operation in the dolnośląskie, opolskie and śląskie voivodships starting from 01/12/2020.
We assure you that this change will improve the operation of MAZAK machines in every field, from sales to full technical support. If you have any questions or concerns, please contact us - we will immediately answer any questions you may have about MAZAK machines or our support after 01/12/2020.
If you have any questions or concerns, please contact us! 
Phone:   32 350 04 60
E-mail
:   kontakt@mazak.com.pl