Siemens Product Group

Dział Siemens Product Group w ramach struktur firmy Mazak Europe odpowiada za wsparcie wszystkich użytkowników maszyn Mazak zintegrowanych z systemami sterowania Siemens. Oferuje rozbudowaną wewnętrzną sieć wsparcia sprzedaży, wykonawstwa maszyn, inżynierii aplikacyjnej i serwisu.

Klienci mają też do dyspozycji szkolenia dotyczące interfejsu SINUMERIK Operate, programowania ShopMill, ShopTurn, zaawansowanej obróbki 5-osiowej i cykli rozpoznawczych.

Sterowniki PLC maszyn są programowane i objęte wsparciem przez działający w Wielkiej Brytanii zespół pełnoetatowych inżynierów wyspecjalizowanych w sterownikach PLC dla maszyn Mazak z systemami Siemens. Ponadto Siemens Product Group ściśle koordynuje swoje działania z firmą Siemens UK. W szczególności co tydzień odbywają się spotkania z udziałem odpowiedzialnego za tę część działalności account managera oraz inżyniera aplikacyjnego.

Instalacje maszyn Mazak z systemami Siemens są także objęte wszechstronnym wsparciem firmy Siemens w całej Europie, dzięki czemu użytkownicy, niezależnie od lokalizacji, nie muszą długo czekać na pomoc techniczną.

Filozofia firmy Mazak, zakładająca „partnerstwo w innowacyjności”, znajduje pełne odzwierciedlenie w działalności działu Siemens Product Group. Niestandardowe wymagania są szybko realizowane poprzez integrację nowych opcji i tworzenie indywidualnie zaprojektowanych ekranów. W ten sposób spełniane są wymagania klienta, a rozwiązanie OEM zyskuje nowe możliwości.

W centrum uwagi Siemens Product Group zawsze znajduje się bezpieczeństwo, dokładność i powtarzalność obróbki, niezawodność maszyny i wysoka jakość wsparcia.