Światowe Centrum Części

By w spójny sposób osiągać ciągłość pracy maszyn za najwyższymi parametrami, konieczne jest zapewnienie dostępu do części zamiennych w możliwie szybki sposób, gdy będzie istniała taka potrzeba. Światowe Centrum Części zaprojektowano tak, by dostarczać części zamienne na całym świecie, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Światowe Centrum Części współpracuje ściśle z naszymi centrami regionalnymi na całym świecie, by upewnić się, że są one odpowiednio zaopatrywane tak, by wspierać odpowiednio bazę maszyn w każdym z rejonów.