MAZATROL    


Sztuczna inteligencja pomaga w uzyskaniu większej wydajności

Innowacyjne funkcje zwiększające wydajność

Solid MAZATROL (dostępny z maszynami z serii integrex i niektórymi centrami tokarskimi CNC)
AI optymalizuje proces obróbki

Niezwykle szybkie programowanie na podstawie danych 3D z oprogramowania CAD   
 
Optymalizacja procesu obróbki dzięki samouczeniu AI
Dzięki samouczeniu, czyli wykorzystaniu wiedzy pozyskanej z doświadczenia w programowaniu, sztuczna inteligencja (AI) pomaga w automatycznym definiowaniu optymalnych procesów obróbki i generowaniu programów.

 

Osłona Termiczna Ai
Zapewnia stabilną dokładność obróbki

Osłona termiczna Ai zapewnia zaawansowaną kompensację odkształceń termicznych


Nowe algorytmy automatycznie określają wielkość kompensacji termicznej, by zapewnić jeszcze większą dokładność obróbki.

 

 

Oprogramowanie pomiarowe umożliwia pomiar części na maszynie, skracając czas realizacji produkcji

Oprogramowanie pomiarowe

Pomiar detalu w obrabiarce
Krótszy czas realizacji produkcji i zapobieganie wytwarzania wadliwych produktów

 
 • Operator nie musi każdorazowo załadować i rozładować mierzonych części.
 • System ten skraca czasy ustawcze i pomaga w unikaniu wad produkcyjnych.
 • Eliminuje rozbieżności w wynikach pomiarów ręcznych (suwmiarka z noniuszem, mikrometr, średnicówka, itp.)
 • Łatwe tworzenie programów pomiarowych przy użyciu sterowania dialogowego.

Do wykonania pomiaru w obrabiarce należy przygotować sondę do pomiaru detalu oraz kulę referencyjną. W zależności od środowiska klienta może być konieczne zakupienie dodatkowych produktów Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z najbliższym biurem Yamazaki Mazak

 

 

TRZY FUNKCJE „Ez (easy)” ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ

  
 • Ez Machining
  Szybka i dokładna obróbka z zastosowaniem nowych funkcji
 • Ez Operation
  Wyświetlacz z panelem dotykowym
 • Ez Setup
  Sprawna obsługa dzięki integracji oprogramowania

 

INTUICYJNA OBSŁUGA NA 15-CALOWYM EKRANIE DOTYKOWYM
SYSTEM STEROWANIA JEST RESPONSYWNY, WYDAJNY I ŁATWY DO OPANOWANIA NAWET DLA NOWYCH OPERATORÓW.

Elastyczny układ

Można zmieniać położenie danych, menu i klawiatury ekranowej na ekranie systemu CNC.

 

Dostosowywanie zestawu informacji

 

System pozwala na wyświetlanie różnych informacji.
Aby wyeliminować zbędne przechodzenie między ekranami,
operator może dostosować zestaw wyświetlanych i wprowadzanych informacji do konkretnego procesu.

 

QUICK MAZATROL
QUICK MAZATROL UMOŻLIWIA SKRÓCENIE CZASU PROGRAMOWANIA.

Programy można łatwo tworzyć i sprawdzać, korzystając z ekranu dotykowego i wyświetlanego trójwymiarowego modelu detalu.

  
 • Ekran dotykowy do potwierdzania i edytowania.
 • Ponieważ na ekranie wyświetlany jest trójwymiarowy model detalu, operatorzy mogą łatwo tworzyć program, sprawdzając kształty i procesy.
 • Dla ułatwienia obsługi można zmienić rozmiar czcionki.

 

   Sterowanie CNC MAZATROL Smooth   

Sterowanie z serii MAZATROL Smooth, z zaawansowaną technologią Smooth — stworzone, by zwiększyć wydajność Twojej pracy  

 

- Technologia Smooth gwarantuje wyższą wydajność i płynną pracę
- Najszybsze sterowanie CNC na świecie.
- Najnowsze podzespoły i oprogramowanie zapewniające niespotykaną dotąd szybkość i precyzję.
- Niezrównana łatwość obsługi.
- Oprogramowanie Smooth Process Support wspomaga integrację maszyn i procesów pod kątem wyższej wydajności.

 

Display varies by machine specifications

MAZATROL SmoothX, MAZATROL SmoothG

 • Ekran dotykowy — obsługiwany podobnie, jak smartfon lub tablet.
 • Graficzny interfejs użytkownika MAZATROL Smooth charakteryzujący się niezrównaną łatwością obsługi.
 • Precyzyjna, symultaniczna obróbka 5-osiowa detali o skomplikowanych kształtach z wysoką prędkością posuwu (MAZATROL SmoothX).

FUNKCJE

STEROWANIE CNC Z SERII MAZATROL SMOOTH

Komfort obsługi 


     
19-calowy panel dotykowy — graficzny interfejs użytkownika MAZATROL Smooth charakteryzujący się niezrównaną łatwością obsługi.

Do wyświetlania dodatkowych informacji, opcji i do wprowadzania wartości wykorzystywane są okna wyskakujące.


Smooth: proces obróbki

 
      

Każdy proces ma swój ekran główny, na którym wyświetlane są dane w przejrzystej formie.


Smooth: programowanie

       
 

 • QUICK EIA

Dotykając wybranej ścieżki narzędzia, można szybko przejść do odpowiedniego fragmentu programu EIA. Funkcja analizy programu umożliwia zweryfikowanie ewentualnych problemów.

 

 • QUICK MAZATROL

Sprawdzanie kształtów i procesów pozwala ograniczyć liczbę błędów w programie i skrócić czas potrzebny na jego opracowanie. Możliwość importowania danych 3D z oprogramowania CAD przyspiesza i ułatwia programowanie.

Menedżer aplikacji


      

 

Do wygodnego zarządzania aplikacjami i skrótami.

OBRÓBKA ZAAWANSOWANA
NACINANIE KÓŁ ZĘBATYCH

Krótszy czas obróbki

Wyjątkowa łatwość obsługi w połączeniu z dogodną formą wizualizacji danych sprzyja wydajności pracy.

 

     

Funkcja nacinania kół zębatych generuje programy obróbki.

 

 

OBRÓBKA ZAAWANSOWANA
OBRÓBKA ORBITALNA  \ TOCZENIE DETALU W CENTRUM OBRÓBKOWYM

               

  

 

 • Integracja procesów toczenia w centrum obróbkowym.

 

 • Wyjątkowo efektywna przy obróbce średnic, rowków i otworów stożkowych.

 

 • Jedno narzędzie może wytaczać otwory o różnych średnicach.

 

 
 

 

 

Nowy kod G do obróbki orbitalnej  

 

  

OBRÓBKA Z WYSOKĄ PRECYZJĄ

 • Programy obróbki można definiować, wprowadzając kształty definiujące przekroje: odcinki proste, odcinki zbieżne i łuki.
 • Stałe sterowanie prędkością względem powierzchni pozwala na wysoce precyzyjną obróbkę powierzchni stożkowych.

 

  

KĄTOWA OBRÓBKA ORBITALNA

 • Poprzez pozycjonowanie osi B obrabiarki wielozadaniowej można realizować obróbkę orbitalną w ustawieniu kątowym.

 

Asysta w programowaniu obróbki orbitalnej  

 
  

DODAWANIE NARZĘDZIA

 • Dane narzędzi do obróbki orbitalnej można uzupełniać na ekranie danych narzędzi w centrach obróbkowych.

 

  

ASYSTA W PROGRAMOWANIU OBRÓBKI ORBITALNEJ

 • Warunki obróbki orbitalnej, takie jak prędkość skrawania (m/min) i prędkość obrotowa wrzeciona (min-1), mogą być obliczane na podstawie wprowadzonych danych narzędzia i średnicy obróbki.

OBRÓBKA ZAAWANSOWANA
SMOOTH: KONFIGURACJA OBRÓBKI    \ WYGODNE USTAWIANIE PARAMETRÓW I ICH OPTYMALIZACJA

               

 

Za pomocą przełączników suwakowych na wyświetlaczu można konfigurować parametry obróbki, takie jak czas, jakość powierzchni i kształt, dobierając je do specyfiki materiału i technologii.
Po uzyskaniu pożądanego rezultatu ustawienia można zapisać w pamięci i łatwo przywoływać je w przyszłości.

 

OPROGRAMOWANIE SMOOTH PROCESS SUPPORT

Smooth Production Management


            

 

Współdzielenie danych między sterowaniem SmoothX a komputerami biurowymi sprzyja wyższej wydajności produkcji. Możliwe jest nawiązywanie połączeń sieciowych z urządzeniami peryferyjnymi w oparciu o standardy sieci przemysłowych.

 
Ekologiczny MONITOR ENERGII

       

Monitor energii umożliwia wygodną obserwację i analizowanie zużycia energii, w tym prezentację zużycia energii w przeliczeniu na jeden detal, szacunkowej emisji CO2 i kosztów energii elektrycznej.

 


DUŻY 21,5- CALOWY EKRAN Z PANELEM DOTYKOWYM

Na szerokim ekranie operator może bezpośrednio zweryfikować układ zagnieżdżonych detali.


PŁASKIE PRZYCISKI ZAPEWNIAJĄCE WYGODĘ OBSŁUGI

Wygodna i intuicyjna obsługa maszyny dzięki płaskim przyciskom zaopatrzonym w ikony.  Wyłącznik awaryjny i przełącznik obrotowy umieszczono w miejscach dobrze widocznych i łatwo dostępnych.


OPCJA DWÓCH MONITORÓW


Opcja pracy z dwoma monitorami umożliwia jednoczesne działanie więcej niż jednej aplikacji. Programowanie zagnieżdżenia, monitorowanie cięcia, planowanie produkcji i konserwacja maszyny to tylko niektóre z wielu funkcji dostępnych dla operatora w trakcie pracy maszyny..

 

OBSŁUGA JEDNYM DOTKNIĘCIEM

Dostęp do potrzebnych informacji, takich jak parametry cięcia, można uzyskać jednym dotknięciem przycisku.

 

 

FUNKCJE ASYSTUJĄCE

Operatorzy mogą szybko i łatwo modyfikować ustawienia, wprowadzając parametry sugerowane przez funkcje asystujące, takie jak automatyczna wymiana i centrowanie dyszy.

 

 

 

System CNC do wycinarek laserowych

   MAZATROL PreviewG   

Wyższa produktywność wynikająca z szybkości i dokładności sterowania MAZATROL PreviewG

 

 

ZAAWANSOWANY SPRZĘT

Supernowoczesny procesor główny (CPU) o niezrównanej szybkości.
Krótki czas reakcji i szybkie ruchy maszyny.

 

OPTYMALIZACJA ROZPĘDZANIA/HAMOWANIA POD KĄTEM REDUKCJI CZASU CIĘCIA.

Sterowanie z kontrolą tolerancji zapewnia szybkie cięcie w narożnikach.

 

 

WYŻSZA DYNAMIKA CIĘCIA LASEROWEGO

Udoskonalono sterowanie laserem tak, by generować optymalną moc lasera w minimalnym czasie. Poprawiono wydajność cięcia w locie i cięcia ostrych krawędzi.

 

DUŻY 19-CALOWY WYŚWIETLACZ LCD Z EKRANEM DOTYKOWYM

Działa podobnie, jak smartfon/tablet, przez co jest niezwykle prosty w obsłudze.

 

PRZEŁĄCZNIKI

Duże przełączniki i dobrze widoczne podświetlenia LED pomagają operatorowi uniknąć błędów.
Jeśli jakiegoś przycisku funkcyjnego nie można użyć w trakcie bieżącej operacji,
podświetlenie przycisku wyraźnie to sygnalizuje.
Dla ułatwienia obsługi przyciski i przełączniki są pogrupowane według funkcji.

 

EKRANY GŁÓWNE 5 PROCESÓW


System CNC do wycinarek laserowych

   MAZATROL PREVIEW 3   

Niezrównana szybkość działania

 

 • Zaawansowany system CNC MAZATROL PREVIEW 3 — MAZATROL PREVIEW 3 to system CNC obsługiwany za pomocą łatwego w obsłudze ekranu dotykowego, który charakteryzuje się krótkim czasem reakcji. Programowanie prostych kształtów jest bardzo łatwe i sprowadza się do wybierania wzorców wycinania.
 • 15-calowy ekran dotykowy
 • Ekran graficzny — po wprowadzeniu danych można wyświetlić trójwymiarowy model ścieżki cięcia.
 • Bezpośrednie wprowadzanie w trybie ręcznym (MDI) — możliwość wprowadzania potrzebnych danych w trakcie zmiany dyszy lub regulacji odstępu przyspiesza programowanie.
 • Automatyczne określanie warunków obróbki — system CNC automatycznie dobiera soczewkę, dyszę, szybkość posuwu i moc lasera do materiału i grubości. Warunki cięcia można edytować podczas monitorowania działania i rejestrować w systemie CNC. Gdy następnym razem obrabiany będzie ten sam materiał, automatycznie zastosowane zostaną nowe warunki cięcia..
 • Obrotowy panel operatora CNC o regulowanej wysokości — operator może w prosty sposób ustawić panel w żądanym położeniu, by ustawić maszynę lub skontrolować głowicę.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań firmy Yamazaki Mazak system CNC Mazak FX charakteryzuje się wyjątkową łatwością obsługi oraz wydajnością we współpracy z maszynami SPACE GEAR i FABRI GEAR.

KORZYŚCI


LASEROWY SYSTEM CADCAM    

SYSTEMY CADCAM YAMAZAKI MAZAK: NIEODZOWNE DO BARDZIEJ EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA WYCINARKI LASEROWEJ

Oprogramowanie Yamazaki Mazak zapewnia optymalne warunki obróbki pozwalające na uzyskanie maksymalnej wydajności     

Systemy wytwarzania CADCAM        

Mazak Smart System    

 • Dwu- i trójwymiarowy system CAD/CAM do obróbki blach
 • 2D CAD/CAM i Nestingu
 • Funkcje systemu CAD skracają czas potrzebny na opracowanie projektu obróbki blachy
 • Innowacyjny system CAD/CAM operujący na trójwymiarowych modelach bryłowych
 • Nawet niedoświadczony operator może z łatwością tworzyć programy NC dla obróbki złożonych kształtów w oparciu o modele 3D, znacząco poprawiając wykorzystanie obrabiarki laserowej

Mazak Smart System Junior.   

 • Dwuwymiarowy system CADCAM do obróbki blach.
 • 2D CAD/CAM i zagnieżdżanie.
 • Szeroka gama funkcji CADCAM do obróbki blach.
 • Zagnieżdżanie zapewniające maksymalne wykorzystanie arkusza
 • Minimalizacja czasu produkcji.
 • Szybka realizacja wymaganych prac.

SPACE CAM

 • Trójwymiarowy system CAM dla maszyn SPACE GEAR.
 • System Yamazaki Mazak Space CAM importuje dane 3D, by przyspieszyć tworzenie programów cięcia laserowego — nawet bardzo skomplikowanych.
 • Krótszy czas ustawiania.
 • Wyjątkowo łatwe przygotowywanie uchwytów na podstawie danych 3D.
 • Automatyczne generowanie danych uchwytów przez oprogramowanie SPACE CAM.

FG CADCAM i FX TUBE

 • Trójwymiarowy system CADCAM do obróbki rur.
 • Umożliwia generowanie ciasno spasowanych połączeń rur w drodze modelowania 3D.
 • Nawet niedoświadczony operator może z łatwością tworzyć programy NC dla obróbki złożonych kształtów w oparciu o modele 3D.
 • Programowanie w trybie offline skraca czas pracy wycinarki laserowej z włączoną wiązką.

Mazak Cyber Production Center    

OPROGRAMOWANIE DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA ZAKŁADEM    

Dzięki wykorzystaniu sieci to oprogramowanie może w czasie rzeczywistym zarządzać zakładem przemysłowym, zapewniając dostęp do danych obrabiarek, programów obróbczych, informacji o uchwytach i narzędziach, harmonogramów produkcji i innych danych. 

Cyber Tool Management    

Wszechstronne zarządzanie wszystkimi danymi narzędzi w sieci pozwala do minimum skrócić czas jałowy potrzebny na przygotowanie narzędzi.   

Cyber Scheduler    

Wyświetla aktualne informacje o obciążeniu wszystkich obrabiarek i szacowane czasy ukończenia nowo dodawanych zadań.  

Cyber Monitor    

Pozwala wygodnie sprawdzać przebieg pracy i statusy zadań — z biura lub całkowicie zdalnie.

 • Kompleksowe sterowanie — system CNC Mazak FX steruje wycinarką laserową i podajnikami/odbierakami.
 • Wysoka wydajność — w ślad za zmianami szybkości posuwu błyskawicznie określane są automatyczne warunki cięcia. Dzięki systemowi szybkiego, płynnego sterowania położeniem środka wiązki w ramach jednoczesnego sterowania 6-osiowego możliwe jest szybkie cięcie w narożnikach.
 • Baza danych warunków cięcia
 • Funkcja szybkiego restartu programu — zapamiętuje pozycję i umożliwia restart maszyny od punktu zatrzymania.