Polityka prywatności cyfrowej Yamazaki Mazak UK Ltd


Zasady ochrony prywatności cyfrowej Yamazaki Mazak UK Ltd — Twoja prywatność ma dla nas priorytetowe znaczenie.

Prywatność użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady postępowania z informacjami w witrynie spółki Yamazaki Mazak UK Ltd, tj. www.mazakeu.pl („Witryna”), m.in. opisując rodzaj gromadzonych i monitorowanych danych, sposób ich wykorzystania oraz wymieniając podmioty, którym takie dane są przekazywane.
Niniejsza polityka (razem z warunkami korzystania) określa zasady regulujące przetwarzanie przez naszą spółkę danych gromadzonych przez nas i udostępnianych przez użytkownika. Należy dokładnie przeczytać poniższą politykę, tak aby poznać nasze poglądy i praktyki dotyczące danych osobowych użytkowników i ich wykorzystania. Korzystając z Witryny, użytkownik zgadza się na praktyki opisane w niniejszej polityce.
Na potrzeby brytyjskiej ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 r. (Ustawa) administratorem danych jest spółka Yamazaki Mazak UK Ltd z siedzibą przy Badgeworth Drive, Worcester WR4 9NF, Wielka Brytania.

Informacje, które możemy gromadzić od użytkownika

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące informacje dotyczące użytkownika:

 • Informacje przekazywane przez użytkownika. Użytkownik może przekazywać nam swoje dane poprzez formularze wypełniane w Witrynie lub poprzez nawiązany z nami kontakt telefoniczny, mailowy bądź kontakt w innej formie. Obejmuje to informacje przekazane przez użytkownika podczas kontaktu z nami, informacje wymagane do realizacji zamówienia lub świadczenia usługi na rzecz użytkownika oraz informacje przekazane podczas zgłaszania problemu związanego z Witryną. Informacje przekazane przez użytkownika mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu bądź inne informacje, które mogą służyć do identyfikacji użytkownika.
 • Zgromadzone przez nas informacje na temat użytkownika. Podczas każdej wizyty użytkownika w Witrynie możemy automatycznie gromadzić następujące informacje:
  • informacje techniczne, w tym adres IP wykorzystywany przez komputer do połączenia z Internetem, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, rodzaje oraz wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny oraz platforma;
  • informacje dotyczące wizyty użytkownika, w tym pełne dane o sekwencji uruchamianych łączy URL w obrębie Witryny (w tym datę oraz godzinę); produkty, które użytkownik przeglądał lub których wyszukiwał; czasy reakcji strony, błędy pobierania, długość odwiedzin na wybranych stronach, informacje dotyczące interakcji na stronie (np. przewijanie, klikanie i ruch kursora myszy), sposoby wychodzenia ze strony oraz numery telefonów używane w celu nawiązania kontaktu z zespołem obsługi klienta; oraz
  • spółka Yamazaki Mazak UK Ltd sporadycznie prezentuje spersonalizowane adresy URL umożliwiające przejście do spersonalizowanych stron. Taki spersonalizowany adres URL można łatwo zidentyfikować, a poprzez kliknięcie takiego łącza i przejście na spersonalizowaną stronę użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie przez spółkę Yamazaki Mazak UK Ltd danych dotyczących takiej wizyty. Informacje te wykorzystujemy, aby udostępniane informacje lepiej dopasować do zainteresowań użytkowników. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie informacji w powyższy sposób, nie powinien klikać spersonalizowanych łączy URL.
 • Informacje otrzymywane z innych źródeł. Możemy otrzymywać informacje na temat użytkownika w przypadku korzystania przez niego z jakiejkolwiek innej witryny prowadzonej przez spółkę Yamazaki Mazak UK Ltd lub jej podmioty stowarzyszone bądź z innych świadczonych przez nas usług. W takim przypadku poinformujemy użytkownika o gromadzeniu danych, które mogą być przekazywane wewnątrz spółki i łączone z danymi zebranymi w tej Witrynie. Ponadto ściśle współpracujemy ze stronami trzecimi, w tym na przykład z partnerami handlowymi, podwykonawcami usług technicznych, dostawcami usług analitycznych lub dostawcami usług wyszukiwania informacji. Poinformujemy użytkownika o otrzymaniu informacji na jego temat od takich stron trzecich, jak również o celach, do których zamierzamy wykorzystać takie informacje.

Sposoby wykorzystania informacji

Informacje zgromadzone o użytkowniku wykorzystujemy na kilka sposobów:

 • Informacje przekazywane przez użytkownika. Takie informacje wykorzystujemy do:
  • realizacji naszych zobowiązań wynikających z umów, które zawarliśmy z użytkownikiem oraz przekazania użytkownikowi informacji, produktów i usług, o które prosił;
  • przekazania użytkownikowi informacji o innych oferowanych przez nas towarach i usługach, zbliżonych do tych zakupionych przez użytkownika lub wobec których wykazał zainteresowanie;
  • przekazania użytkownikowi lub udzielenia zgody stronom trzecim na przekazanie użytkownikowi informacji dotyczących towarów lub usług, które w naszym uznaniu mogą zainteresować użytkownika. Jeśli użytkownik dokonywał już u nas zakupów, informacje dotyczące towarów i usług zbliżonych do tych, które były przedmiotem wcześniejszej sprzedaży lub negocjacji będą przekazywane wyłącznie w drodze elektronicznej, tj. pocztą e-mail lub jako wiadomość SMS. Jeśli użytkownik jest nowym klientem, którego dane mogą być wykorzystywane przez strony trzecie, nasza spółka (lub takie strony trzecie) nawiąże kontakt w sposób elektroniczny, wyłącznie jeśli użytkownik wyraził na to zgodę w formularzu przeznaczonym do gromadzenia danych użytkownika;
  • powiadomienia użytkownika o zmianach w naszej usłudze;
  • zapewnienia, że treści znajdujące się w Witrynie zostały zoptymalizowane pod kątem użytkownika i jego komputera.
 • Zgromadzone przez nas informacje na temat użytkownika. Takie informacje wykorzystujemy do:
  • administrowania Witryną oraz realizacji wewnętrznych operacji, w tym do rozwiązywania problemów, analizy danych oraz do celów testowych, badawczych, statystycznych i badań ankietowych;
  • poprawy jakości Witryny, tak aby zapewnić, że prezentowane w niej treści są zoptymalizowane pod kątem użytkownika i jego komputera.
  • umożliwienia użytkownikowi świadomego udziału w interaktywnych funkcjach naszego serwisu;
  • realizacji zadań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa Witryny;
  • wykonania pomiarów lub oceny skuteczności reklam wyświetlanych użytkownikom oraz wyświetlania użytkownikowi spersonalizowanych reklam;
  • sugerowania i rekomendowania użytkownikom Witryny towarów i usług, które mogą ich zainteresować.

Informacje otrzymywane z innych źródeł. Możemy łączyć te informacje z informacjami przekazanymi nam przez użytkownika oraz zgromadzonymi przez nas informacjami dotyczącymi użytkownika. Te informacje oraz połączone informacje możemy wykorzystywać do celów opisanych powyżej (w zależności od rodzaju otrzymywanych informacji).

Ujawnianie informacji dotyczących użytkownika

Użytkownik wyraża zgodę, że możemy udostępniać jego dane osobowe spółkom Yamazaki Mazak Corporation (tj. naszej spółce dominującej i jej podmiotom zależnym zgodnie z definicją zawartą w paragrafie 1159 brytyjskiej ustawy o spółkach z 2006 r.) oraz innym wybranym stronom trzecim, w tym:

 • partnerom handlowym, dostawcom i podwykonawcom na potrzeby realizacji umów, które zawarliśmy z użytkownikiem; oraz
 • dostawcom usług analitycznych i operatorom wyszukiwarek współpracującym z nami w zakresie doskonalenia i optymalizacji Witryny.

Możemy udostępniać dane osobowe stronom trzecim:

 • w przypadku sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek przedsiębiorstwa lub aktywów — w takim przypadku możemy ujawniać dane osobowe użytkownika potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiego przedsiębiorstwa lub aktywów;
 • jeśli spółka Yamazaki Mazak UK Ltd lub zasadniczo całość jej aktywów zostanie nabyta przez stronę trzecią — w takim przypadku zgromadzone dane będą jednym z przekazywanych aktywów;
 • jeśli będziemy związani obowiązkiem ujawnienia lub przekazania danych osobowych użytkownika w celu realizacji jakiegokolwiek obowiązku prawnego lub wyegzekwowania lub zastosowania warunków korzystania z Witryny bądź innych umów; lub w celu ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa spółki Yamazaki Mazak Corporation, jej klientów lub innych osób i podmiotów. Obejmuje to wymianę informacji z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami oraz zredukowania ryzyka kredytowego.

Miejsce przechowywania danych osobowych

Dane gromadzone od użytkownika mogą być przekazywane do lokalizacji znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) i w nich przechowywane. Dane te mogą być również przetwarzane przez osoby znajdujące się poza obszarem EOG pracujące dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Takie osoby mogą w ramach swoich obowiązków zawodowych na przykład realizować zamówienia, przetwarzać dane dotyczące płatności oraz świadczyć usługi wsparcia. Poprzez udostępnienie nam swoich danych osobowych użytkownik wyraża zgodę na takie przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie danych. Yamazaki Mazak UK Ltd dołoży wszelkich stań, aby zapewnić, że dane użytkownika są obsługiwane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą polityką prywatności.
Przekazywanie danych w Internecie nie jest niestety całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przekazywanych do Witryny, a każda transmisja danych obywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Po odebraniu informacji użytkownika zastosujemy rygorystyczne procedury i funkcje zabezpieczeń, tak aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do nich.

Bezpieczeństwo i jakość informacji

Dążymy do zapewnienia jakości i integralności informacji pozwalających na identyfikację użytkownika. Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki, tak aby przechowywane przez nas dane użytkownika były bezpieczne, dokładne, aktualne i pełne. Dołożymy należytych starań, aby w odpowiednim czasie reagować na prośby użytkownika o poprawienie nieścisłości w przekazanych nam danych osobowych. Aby poprawić nieścisłości w danych osobowych, należy przekazać nadawcy wiadomość zawierającą takie nieścisłości wraz z poprawnymi danymi.

Pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne technologie

Pliki cookie wykorzystywane w Witrynie umożliwiają rozróżnienie poszczególnych użytkowników. Pozwala to podnieść jakość korzystania z Witryny i umożliwia jej udoskonalanie.
Plik cookie to niewielki plik składający się z liter i cyfr, umieszczany, po uzyskaniu zgody użytkownika, w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika. Pliki cookie zawierają informacje przekazywane na dysk twardy komputera użytkownika.

Korzystamy z następujących typów plików cookie:

Niezbędne pliki cookie. Pliki cookie, które są wymagane do prawidłowego działania Witryny. Są to na przykład pliki cookie, które umożliwiają użytkownikowi logowanie do bezpiecznych obszarów w Witrynie.
Pliki analityczne/związane z wydajnością strony. Pliki cookie, które umożliwiają nam rozpoznawanie i liczenie odwiedzających oraz wytyczanie tras, po których użytkownicy poruszają się w Witrynie. Pomaga nam to w doskonaleniu działania Witryny, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy łatwo odnajdują interesujące ich strony.
Funkcjonalne pliki cookie. Pliki cookie, które umożliwiają nam rozpoznanie użytkownika powtórnie odwiedzającego Witrynę. Dzięki temu możemy spersonalizować treść pod kątem użytkownika, wyświetlać jego imię na stronie powitalnej oraz zapamiętać jego preferencje.
Pliki cookie związane z ukierunkowaniem treści. Pliki cookie, które umożliwiają rejestrowanie wizyt w Witrynie, odwiedzanych stron oraz klikanych łączy. Informacje te wykorzystujemy, aby dopasować Witrynę oraz wyświetlane w niej reklamy do zainteresowań użytkownika. W tym celu możemy również przekazywać takie informacje stronom trzecim.


Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych typów plików cookie oraz celów, do których je wykorzystujemy:

Plik cookie Nazwa Cel

__utma,

__utmb

__utmc,

__utmt,

__utmz

__utma,

__utmb

__utmc,

__utmt,

__utmz

Pliki cookie umożliwiające szacowanie liczby odbiorców oraz określanie sposobu korzystania z Witryny.

_hjincludedinSample

_hjincludedinSample

Pliki cookie wymagane do określenia unikalnej liczby odbiorców.

webinarRegistration,

webinarRegistration,

Pliki cookie przechowujące informacje dotyczące rejestracji do webinariów.
answeredPolls

answeredPolls

Pliki cookie przechowujące informacje dotyczące preferencji i umożliwiające nam spersonalizowanie Witryny i przygotowanie oferty dopasowanej do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

cookieconsent_status

cookieconsent_status

Pliki cookie przechowujące informacje dotyczące zgody użytkownika na korzystanie przez nas z plików cookie.
.ASPXAUTH .ASPXAUTH Uwierzytelniające pliki cookie przechowujące dane logowania użytkownika.

 

Pliki cookie można zablokować poprzez uruchomienie odpowiednich ustawień w przeglądarce umożliwiających odrzucenie wszystkich bądź wybranych typów plików cookie. Jeśli jednak użytkownik zablokuje za pomocą ustawień przeglądarki wszystkie pliki cookie (w tym niezbędne pliki cookie) dostęp do całości lub części Witryny może być niemożliwy.
Z wyjątkiem niezbędnych plików cookie, wszystkie pliki wygasają po 365 dniach.

Technologia ochrony prywatności

Technologia w coraz większym stopniu ułatwia użytkownikowi zdobycie większej kontroli nad swoimi danymi osobowymi. Pomaga również organizacjom w skuteczniejszym zarządzaniu politykami i praktykami w zakresie prywatności. Spółka Yamazaki Mazak UK Ltd, jako dostawca technologii informatycznej, aktywnie wspiera rozwój technologii ochrony prywatności, aby pomóc w realizacji tych celów oraz budowaniu większego zaufania i pewności co do sposobu obsługi takich danych. Dostępne są produkty i usługi ułatwiające użytkownikowi ochronę prywatności podczas poruszania się w Witrynie.
Na stronie www.privacyalliance.org/resources/rulesntools.shtml znajduje się przegląd wielu narzędzi pozwalających chronić prywatność. Należy pamiętać, że spółka Yamazaki Mazak UK Ltd nie wykonała formalnej oceny tych narzędzi.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo, aby zwrócić się do nas o nieprzetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych. Zwykle informujemy użytkownika (przed zebraniem jego danych) o zamiarze wykorzystania jego danych do takich celów lub o zamiarze ujawnienia jego danych stronom trzecim do takich celów. Użytkownik może skorzystać z tego prawa w dowodnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem websupport@mazak.co.uk
W Witrynie mogą być okazjonalnie zamieszczane łącza do witryn sieci partnerskich, agencji reklamowych i podmiotów stowarzyszonych. Korzystając z takich łączy, należy pamiętać, że w witrynach docelowych obowiązują odrębne zasady ochrony prywatności oraz że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie zasady. Przed przekazaniem swoich danych osobowych do takiej witryny należy zapoznać się z obowiązującymi w niej zasadami.

Dostęp do informacji

Użytkownik ma prawo dostępu do wszelkich informacji na swój temat. Udzielenie dostępu do informacji na temat użytkownika może podlegać opłacie i/lub zwrotowi kosztów zgodnie z Ustawą i/lub innymi obowiązującymi przepisami ustawowymi i/lub wykonawczymi.

Powiadamianie o zmianach

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio aktualizowana w dniu 16.05.2017. Yamazaki Mazak UK Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu w dowolnym czasie. Zachęcamy do częstego sprawdzania niniejszej polityki pod kątem aktualizacji lub zmian.

Pytania dotyczące niniejszej polityki

Pytania dotyczące niniejszej polityki należy kierować do koordynatora Witryny Yamazaki Mazak UK Ltd na adres websupport@mazak.co.uk.