Kompleksowe wsparcie cyfrowej sieci zakładowej dla IoT oraz AI

Przedsiębiorstwa coraz chętniej inwestują w technologie IoT (internet rzeczy) i AI (sztuczna inteligencja), aby w ten sposób zwiększyć wydajność produkcji. Gromadzenie i analizowanie wielkich zbiorów danych (big data) stwarza warunki do optymalizacji produkcji i doskonalenia jakości. Jednak digitalizacja i sieci postrzegane są często jako inwestycje trudne w realizacji i kosztowne. Firma Yamazaki Mazak już przed wielu laty rozpoczęła digitalizację i wdrażanie sieci we własnych zakładach produkcyjnych. 

 

 

 

Nasz pierwszy pilotażowy projekt Mazak iSMART Factory™ wystartował w amerykańskich zakładach Yamazaki Mazak w Kentucky w roku 2015. Od tamtej pory konsekwentnie rozwijaliśmy tę koncepcję, implementując ją w naszej światowej centrali Oguchi na początku roku 2017, a następnie w zakładach w Singapurze, w czerwcu 2017 roku. W 2018 roku zaczęły działać zakłady Yamazaki Mazak w Inabe. Inteligentną fabryką Mazak iSMART Factory™ stanie się również zakład w Worcester, który otrzyma najnowsze rozwiązania komunikacyjne z dziedziny Przemysłu 4.0, podobnie jak zakłady w Japonii i Kentucky. Na bazie tych doświadczeń opracowaliśmy oprogramowanie i inne rozwiązania, które czynią produkcję bardziej inteligentną.

Rozwiązanie Mazak iSMART FactoryTM

MAZAK SMARTBOXTM  

Inteligentne rozwiązanie dla inteligentnego biznesu 

System MAZAK SMARTBOXTM do łączności między maszynami, wykorzystujący protokół komunikacyjny MTConnect, usprawnia monitorowanie i analizy, a przy tym zapewnia zaawansowaną ochronę cybernetyczną.
Gromadzenie i analizowanie danych przyczynia się do wzrostu wydajności produkcji i efektywności zarządzania zakładem.

Mazak SMARTBOX, jako rozwiązanie stworzone specjalnie dla internetu rzeczy, zapewnia ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.

BEZPIECZEŃSTWO

  • Zaawansowana ochrona cybernetyczna realizowana w oparciu o nowoczesną platformę sieciową Cisco i zarządzany przełącznik warstwy 3 przystosowany do środowiska przemysłowego.

ANALITYKA

  • Analizy na różnych poziomach, od wykorzystania pojedynczych maszyn po całe komórki produkcyjne. 
  • Standardy otwarte zapewniające swobodę wyboru oprogramowania analitycznego różnych firm.
  • Model „mgły obliczeniowej” stworzony przez firmę Cisco, który przybliża chmurę obliczeniową do granicy sieci przedsiębiorstwa. Nazywany także modelem „przetwarzania na brzegu sieci” (ang. edge computing).

MONITORING

  • Monitorowanie danych z dowolnej maszyny, niezależnie od producenta, wieku i systemu CNC.
  • Większa przepustowość, lepsze wykorzystanie maszyn i mniej przestojów.

MAZAK SENSOR BOX  

Dane z czujników przekształcone do formatu MTConnect

Dane zbierane przez urządzenie Mazak SENSOR BOX są przekształcane do formatu MTConnect.

Dostępne są trzy typy urządzenia Sensor Box:

  • Typ SC służy do zbierania informacji o stanie kontrolek maszyny i temperaturze oraz poziomie chłodziwa.
  • Typ S służy do zbierania informacji o stanie kontrolek maszyny.
  • Typ E służy do zbierania danych o poborze mocy elektrycznej.

Technologia Smooth