Inteligentne rozwiązania techniczne

System Multi-Control Torch oraz szereg zaawansowanych funkcji sterowania, nazwanych „funkcjami inteligentnymi”, zapewnia operatorowi niespotykane wsparcie, ułatwiając obsługę i optymalizując wydajność maszyny.

Nowy system Multi-Control Torch. Elastyczna regulacja średnicy wiązki umożliwia automatyczne ustawianie maszyny do optymalnego cięcia — zarówno cienkich blach, jak i grubych płyt — z wysoką szybkością i dokładnością.

 

Obrabiarki laserowe Mazak wyposażone są w funkcje zaawansowane, które umożliwiają automatyczny wybór oraz zmianę soczewki i dyszy z uwzględnieniem materiału i grubości detalu. Nawet niedoświadczeni operatorzy mogą teraz bez trudu prowadzić obróbkę z zachowaniem wysokiej jakości. Wysoka jakość obrabianych elementów idzie w parze ze skróceniem czasu obróbki i obniżeniem kosztów eksploatacji.

INTELLIGENT SET-UP FUNCTIONS

 

Liczne dostępne funkcje automatyzacji ułatwiają obsługę i skracają czas przygotowania maszyny do pracy.

Wymiana głowicy w ramach programu obróbki może odbywać się automatycznie. Maszyna zachowuje ciągłość pracy, samoczynnie zmieniając głowicę tnącą na głowicę do przepalania lub głowicę zapasową.

Również dysze zmieniane są automatycznie na optymalne dla zapewnienia nieprzerwanej, autonomicznej pracy. W celu uzyskania optymalnych warunków cięcia ograniczono ilość gazu pomocniczego.

Tradycyjne metody pomiaru i regulacji ogniskowej są czasochłonne i wymagają od operatora dużego doświadczenia oraz gruntownego przygotowania. Teraz, dzięki systemowi Focus Detection, nawet niedoświadczeni operatorzy mogą w prosty sposób wykonywać te operacje, korzystając z poleceń programu. Ponadto system ten automatycznie kompensuje zmiany ogniskowej spowodowane zanieczyszczeniem soczewki.

Położenie ogniska może być zmieniane automatycznie poprzez przemieszczanie soczewki w górę lub w dół. W rezultacie ognisko można ustawić w pozycji zapewniającej optymalną wydajność przepalania i cięcia oraz maksymalną produktywność.

Średnica wiązki laserowej może być zmieniana automatycznie poprzez przemieszczanie soczewki w górę lub w dół. Pozwala to na stabilizację warunków obróbki i przyspieszenie cięcia blach cienkich oraz zwiększenie wydajności cięcia blach grubych.

Aby podczas cięcia nie powstawał grad, konieczne jest utrzymywanie stałej odległości od punktu cięcia. Podczas instalacji nowej dyszy automatyczna kalibracja profilera zapewnia prawidłowe zachowywanie odległości. Ta kalibracja automatyczna sprawia, że czas między niezbędnymi interwencjami operatora jest maksymalnie wydłużony.

Za pomocą odpowiedniego polecenia programu głowicę można przemieścić do szczotki czyszczącej dyszę z odprysków, które do niej przywarły.

INTELLIGENT MONITORING FUNCTIONS

Status procesu cięcia laserowego może być monitorowany. Laserowa głowica tnąca jest wyposażona w czujniki, które kontrolują przebijanie materiału i wykrywają błędy cięcia (płomień lub plazma).

W przypadku wykrycia wady parametry obróbki zostają skorygowane lub następuje wstrzymanie cięcia.

Stabilizacja procesu przepalania średnich/grubych arkuszy jest utrudniona, co mogłoby doprowadzić do problemów z obróbką. Inteligentny czujnik przepaleń wykrywa moment przepalenia materiału przez wiązkę laserową i powoduje zakończenie przepalania. Funkcja ta zapewnia ciągłość przepalania i skraca czas obróbki do niezbędnego minimum.

Plazma wytwarzana podczas cięcia średnich/grubych blach ze stali nierdzewnej często bywała powodem niepowodzenia procesu obróbki i przerwania pracy maszyny.

Funkcja wykrywania plazmy monitoruje powstawanie plazmy podczas obróbki i wprowadza automatyczne korekty dla zapewnienia optymalnych warunków i stabilnej jakości cięcia.

Płomień wytwarzany podczas cięcia średnich/grubych blach z miękkiej stali nierdzewnej często bywał powodem niepowodzenia procesu obróbki. Funkcja wykrywania płomienia monitoruje obróbkę pod kątem powstawania nieprawidłowego płomienia i w razie jego wykrycia automatycznie przerywa cięcie.

(przedstawiono cięcie bez wykrywania płomienia)

Zanieczyszczenie soczewki głowicy pyłem może doprowadzić do jej uszkodzenia. Stan soczewki jest monitorowany i w razie wykrycia problemu cięcie zostanie automatycznie przerwane.

 

INTELLIGENT CUTTING FUNCTIONS

Funkcje automatyczne są pochodną wieloletniego doświadczenia firmy Mazak w projektowaniu i realizacji efektywnych laserowych systemów tnących o najwyższej jakości.

Funkcja precyzyjnej regulacji mocy lasera wpływa na moc i szybkość posuwu, tak aby szybkie cięcie na wprost i po narożnikach odbywało się w optymalnych warunkach, bez powstawania gradu.

 

Metoda cięcia, w której laser jest włączany/wyłączany bez przerywania ruchu osi.

Dzięki synchronizacji ruchów osi z włączaniem/wyłączaniem lasera możliwe jest skrócenie czasu cięcia.