Nowe Funkcje

Nowe Kluczowe Funkcje

      Intelligent Pocket Milling (IPM)

 • Intelligent Pocket Milling (IPM) w trybie programowania MAZATROL automatycznie generuje ścieżkę narzędzia w taki sposób, że zachowany jest stały kąt pomiędzy narzędziem a obrabianą powierzchnią czego rezultatem jest równomierne obciążenie narzędzia i optymalne parametry (pod kątem zużycia narzędzia) podczas obróbki materiałów trudnych w obróbce.

 • Redukcja czasu obróbki do 60% w porównaniu do obróbki programowanej konwencjonalnie

  Smooth Corner Control (SCC)

 • Funkcja opracowana w celu zredukowania czasu obróbki i zwiększenia jakości powierzchni poprzez redukcję cykli przyspieszenia/opóźnienia i drgań maszyny - typowych problemów podczas szybkiej obróbki w różnych kierunkach

  Variable Acceleration Control (VAC)

 • VAC redukuje czas obróbki poprzez uruchomienie maksymalnych przespieszeń w poszczególnych osiach w indywidualnych blokach programu

  Smooth Machining Configuration (SMC)

 • Pozwala na dopasowywanie parametrów pracy maszyny - dokladności pozycjonowania, prędkości i płynności ruchu - do konkretnych typów obróbki: zgrubnej, półwykańczającej i wykańczającej oraz obróbki 5-osiowej.

 • Łatwe w użyciu suwaki wyświetlane na ekranie umożliwiają zmianę parametrów

  UWAGA:dla nowych funkcji SCC, VAC i SMC

 • Seamless Corner Control, Variable Acceleration Control i Smooth Machining Configuration mogą być wykorzystywane jednocześnie w celu redukcji czasu obróbki, polepszenia jakości uzyskiwanej powierzchni i płynnej pracy maszyny podczas realizacji obróbki 5-osiowej i obróbki powierzchni swobodnych.