JAKĄ ROLĘ ODGRYWA
MAZAK W PRZEMYŚLE 4.0?
Nacisk na wzrost wydajności, jakości i dostarczanie klientom coraz większej ilości informacji…

… od wskaźników wykorzystania maszyn po trójwymiarowe symulacje programów 5-osiowych, odczuwalny jest już w całym łańcuchu dostaw, nawet w najmniejszych warsztatach mechanicznych.

Dlatego właśnie firma Mazak opracowała technologię SMOOTH — rozwiązanie CNC zdolne w praktyce zrealizować idee Przemysłu 4.0, czyli zapewnić komunikację, produktywność i narzędzia analizy danych w każdym zakładzie i warsztacie.

Technologia SMOOTH może pełnić rolę katalizatora dla wdrożenia zasad Przemysłu 4.0. Jej kluczowym aspektem jest zdolność do zbierania i analizowania danych, a przez to wspierania zespołów produkcyjnych i zarządczych w szybkim podejmowaniu trafnych decyzji, które przełożą się na większą wydajność i szybkość produkcji.

Co szczególnie istotne — technologia SMOOTH jest w pełni skalowalna. W miarę wzrostu produkcji i wdrażania nowych maszyn oraz systemów automatyki można ją szybko dopasowywać do nowych wymagań.

W zakładzie działającym według koncepcji Przemysłu 4.0 wszystkie aspekty produkcji są zintegrowane, monitorowane i analizowane — od planowania, poprzez wirtualne symulacje detali przeznaczonych do obróbki, zużycie energii, gospodarkę narzędziową aż po konserwację. Celem jest osiągnięcie większej wydajności i wyższej jakości wyrobów przy jednoczesnej minimalizacji przestojów maszyn.