Dodatkowe systemy automatyzacji

 

Bar Feeder

Wyposażenie maszyny w podajnik pręta przynosi natychmiastowy wzrost wydajności. Jako najprostsza forma automatyzacji, dobrze dobrany podajnik prętów pomoże w optymalnym gospodarowaniu surowcem i osiągnięciu najwyższego poziomu wydajności, przepustowości oraz jakości obróbki tokarskiej.

TOOL TRANSPORT SYSTEM 

Koszty narzędzi i ich ustawiania mają istotny wpływ na rentowność obróbki. System transportu narzędzi Yamazaki Mazak automatyzuje gospodarkę narzędziową i ustawianie narzędzi, pozwalając na ich optymalne wykorzystanie, szybsze przygotowanie do pracy, obniżenie kosztów jednostkowych i zwiększenie rentowności.

Operator może załadować narzędzia do jednego, centralnego magazynu narzędzi, z którego korzysta więcej niż jedna maszyna w systemie. Dzięki temu operatorowi zostaje więcej czasu na czynności wnoszące wartość dodaną, co skutkuje optymalnym wykorzystaniem zarówno czasu pracy człowieka, jak i zasobów narzędziowych.

Sterownik Smooth PMC dba o to, by produkcja przebiegała wydajnie, z jak najkrótszym czasem jałowym. Przed właściwą obróbką sterownik przeprowadza symulację produkcji, by szczegółowo przewidzieć zapotrzebowanie na narzędzia.

e-BOT cell.    

Będąc wysoce zaawansowaną alternatywą dla tradycyjnych metod produkcji, roboty przegubowe automatyzują działanie jednej lub wielu maszyn oraz transport części do miejsca wykonywania operacji peryferyjnych. Eliminują również wyzwania, jakie wiążą się z manipulowaniem dużymi, ciężkimi lub nieporęcznymi częściami. Roboty przegubowe są wyposażone w przeguby obrotowe, przez co oferują większą swobodę zmiany rodzaju ruchu. Od prostych robotów 2-przegubowych po skomplikowane 10-przegubowe — można dobrać zakres ruchu i rozwiązanie, z którym zakład osiągnie przewagę nad konkurencją.

COBOT

Roboty współpracujące (COBOT, od ang. Collaborative robot) są przeznaczone do bezpośredniej interaktywnej współpracy z człowiekiem i można ich bezpiecznie używać na otwartej przestrzeni, bez barier zabezpieczających. Najnowocześniejsze czujniki, regulatory prędkości, lekkie materiały i sterowanie Smooth idealnie predestynują je do integracji z maszynami Yamazaki Mazak i pozwalają na budowanie bardzo zwartych rozwiązań automatyzacyjnych.