Auto Work Changer (AWC)

VARIAXIS i-300 AWC (Auto Work Changer) nie ma sobie równych wśród rozwiązań do automatyzacji obróbki 5-osiowej. System został zaprojektowany z myślą o redukcji jednostkowych kosztów wytwarzania, przyspieszeniu zwrotu z inwestycji i maksymalizacji rentowności.

AWC doskonale sprawdza się w zakładach produkcyjnych, które muszą działać z dużą elastycznością ze względu na obróbkę złożonych komponentów o dużym stopniu zróżnicowania, wytwarzanych w niewielkich partiach. System AWC sprawia, że wydajne centrum obróbkowe VARIAXIS działa jeszcze sprawniej, ponieważ przyspiesza zmianę rodzaju produktu, operując na jego 32 magazynach detali, i zapewnia ciągłość obróbki oraz ograniczenie czasu jałowego.

AWC działa pod kontrolą własnego oprogramowania Smooth AWC, które jest wbudowane w system sterowania MAZATROL SmoothX, możliwe jest zatem pełne programowanie automatyzacji i zarządzanie nią z poziomu systemu CNC.

AWC realizuje 2 funkcje:

  1. Zmiana rodzaju produktu
  2. Magazyn narzędzi

Zmiana rodzaju produktu

Kompaktowy system automatyzacji do obróbki zróżnicowanych części produkowanych w małych partiach

Auto Work Changer (AWC) podaje/odbiera uchwyty detali do/z magazynu i obszaru obróbki. Po ustawieniu detalu w stacji załadowczej szybki podajnik przenosi uchwyt detalu do magazynu. Następnie uchwyt detalu jest przenoszony na stół maszyny do obróbki zgodnie z harmonogramem produkcji.

Możliwość wyboru magazynu detali

W odpowiedzi na nowe wymagania pojemność magazynu detali można powiększyć z 32 do 40 uchwytów — w ramach już funkcjonującej instalacji AWC.

Specyfikacja detalu

Uchwyt detalu z detalem na stole maszyny

Dostępne są różne specyfikacje uchwytów, aby możliwe było przystosowanie systemu do różnych rodzajów detali.

Smooth AWC

Oprogramowanie Smooth AWC do sterowania systemem AWC jest częścią oprogramowania MAZATROL SmoothX sterującego maszyną VARIAXIS i-300.

Magazyn narzędzi

Kompaktowy wielobębnowy magazyn narzędzi o dużej pojemności spełnia wymagania charakterystyczne dla małoseryjnej produkcji zróżnicowanych detali. Narzędzia są automatycznie podawane z wielobębnowego magazynu narzędzi do magazynu na 25 narzędzi znajdującego się obok obszaru obróbki. Podawanie/odbieranie do/z wielobębnowego magazynu narzędzi oraz wprowadzanie danych narzędzi może odbywać się w trakcie obróbki, bez zakłócania jej przebiegu.

Tool ID [OPCJA]

Funkcja Tool ID umożliwia automatyczne wprowadzanie i aktualizowanie danych narzędzi do systemu CNC z maszyn działających w sieci. Eliminuje pomyłki przy umieszczaniu narzędzi w magazynie i wprowadzaniu danych narzędzi, a także skraca czas potrzebny na przygotowanie produkcji. (Wymaga śruby ustalającej z id. narzędzia i przyrządu ustawczo-pomiarowego do narzędzi).

Panel operatora magazynu

Panel operatora magazynu narzędzi służy do obsługi magazynu, podawania/odbierania narzędzi oraz edytowania danych narzędzi przechowywanych w magazynie. Panel usprawnia proces ustawiania narzędzi.

SMOOTH TOOL MANAGEMENT

Oprogramowanie SMOOTH TOOL MANAGEMENT zarządza danymi dotyczącymi licznych narzędzi używanych w zakładzie. Centralne zarządzanie narzędziami i rejestrowanie ich danych oraz konfiguracji pozwala na ograniczenie czasu jałowego obrabiarek. Oprogramowanie to może również wyeliminować błędy przy wprowadzaniu informacji o narzędziach do systemu CNC.

Kompaktowy magazyn narzędzi o dużej pojemności

Możliwość wyboru magazynu narzędzi o wielkości dopasowanej do indywidualnych wymagań

Istotnie krótszy czas oczekiwania na narzędzie

Nowy mechanizm podajnika skraca czas oczekiwania na narzędzie, ponieważ jest w stanie ustawiać narzędzia zgodnie z kolejnością ich użycia. W rezultacie do minimum skraca się jałowe oczekiwanie na zmianę narzędzi, z których każde używane jest do obróbki tylko przez krótki czas.

Zajmuje małą powierzchnię podłogi 

Magazyn zajmuje na hali mniejszą powierzchnię niż inne magazyny narzędzi o porównywalnej pojemności.