PALLETECH

Innowacyjne podejście do produkcji jako odpowiedź na obecne i przyszłe potrzeby

SYSTEM PALLETECH zaprojektowano dla osiągnięcia elastyczności, wymaganej dla coraz krótszych cykli życia produktu, dla ograniczenia poziomu zapasów, dla wymogów produkcji „just in time” i innych wymogów współczesnego środowiska produkcyjnego. Jednopoziomowy system PALLETECH MANUFACTURING CELL i 2- lub 3-poziomowy system wysokiego składowania PALLETECH HIGH RISE SYSTEM pozwalają na dopasowanie rozwiązania automatyzacyjnego do specyfiki wytwarzanych produktów. Ponadto SYSTEM PALLETECH jest zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwą rozbudowę już zainstalowanego rozwiązania, jeśli w przyszłości pojawią się nowe wymagania produkcyjne.

System PALLETECH przynosi redukcję kosztów w trzech obszarach

1. Niższe nakłady inwestycyjne

Porównanie między systemem HCN-6800 ze zmieniaczem 2-paletowym, zmieniaczem 6-paletowym i systemem PALLETECH HIGH RISE SYSTEM.
Wymagana dzienna liczba godzin pracy maszyny: 55 (55 detali przy 1-godzinnym cyklu produkcyjnym)

2. Istotne zmniejszenie wymaganej liczby operacji

3. Mniejsza zajęta powierzchnia hali

SYSTEM PALLETECH jest najlepszym rozwiązaniem, gdy istotne jest efektywne wykorzystanie ograniczonej powierzchni hali produkcyjnej.
Poniżej przedstawiono porównanie systemu PALLETECH HIGH RISE SYSTEM z systemem HCN-6800 ze zmieniaczem 2- i 6-paletowym.

 

Kliknij tutaj, aby zaprojektować własną konfigurację systemu PALLETECH za pomocą naszego kreatora dostępnego poniżej

PALLETECH powiększa się w ślad za Twoimi potrzebami

Elastyczna rozszerzalność

Początkowo zainstalowany system z jedną maszyną można rozbudować, dodając magazyny na palety, stacje załadowcze i kolejne maszyny w odpowiedzi na rosnące wymagania.

Magazyn na palety

Szyna podajnika i tacy na wióry została zintegrowana z magazynem na palety, aby ułatwić rozbudowę systemu. PALLETECH HIGH RISE SYSTEM ma 2/3-poziomowy magazyn na palety, osiągając dużą pojemność, a jednocześnie zajmując niewielką powierzchnię hali. W zależności od obecnych wymagań i budżetu klient może wybrać albo rozwiązanie PALLETECH MANUFACTURING CELL, albo PALLETECH HIGH RISE SYSTEM. Pierwotną instalację każdego z tych systemów można następnie łatwo rozbudowywać w ślad za rosnącymi wymaganiami produkcyjnymi.

Stacja załadowcza

Gdy paleta znajduje się w stacji załadowczej, może być indeksowana co 90 stopni do 4 różnych ustawień, aby zapewnić dogodne warunki do podawania i odbierania detali. 

Ponadto standardowym wyposażeniem stacji załadowczej są drzwi zabezpieczające, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa w środowisku pracy operatora. SYSTEM PALLETECH może być wyposażony w maksymalnie 8 stacji podających.

Podajnik palet

Podajnik palet automatycznie przenosi z magazynu na palety do stacji załadowczej, a następnie do centrum obróbkowego. Sterownik systemu przekazuje polecenia podajnikowi palet zgodnie z zarejestrowanym harmonogramem produkcji. Podajnik palet osiąga wysokie przyspieszenia i szybko osiąga pozycje docelowe, przez co może wyeliminować jałowy czas oczekiwania na palety. Ponadto podajnik oferuje 2 szybkości przenoszenia palet — jedna obowiązuje, gdy na palecie znajduje się detal, a druga, gdy paleta jest pusta.

 

Kompatybilne modele:

HCN 6800, 8800, 10800, 12800
INTEGREX i-V 500V/5, 800V/8, 800V/8S
HCR 5000, 5000S
MEGA TURN 400500, 600