Podajnik bramowy

Szybki, bezbłędny transport i podawanie/odbieranie detali umożliwia długookresowe i bezobsługowe działanie systemu zgodnie z wymaganiami procesu produkcji. Dostępne są różne specyfikacje łap i transporterów do detali przeznaczone do szerokiej gamy obrabiarek Yamazaki Mazak.

Obrabiarki wielozadaniowe + Gantry Loader

Rodzina GL do długookresowej pracy automatycznej

  • Szybki podajnik bramowy przynosi wzrost wydajności
  • 2-paletowy transporter detali z przodu i z tyłu umożliwia przygotowanie następnego zadania produkcyjnego jeszcze przed zakończeniem bieżącego
  • Bogata oferta podajników bramowych odpowiednich do różnych rodzajów produkcji

Kompatybilne maszyny

Seria MULTIPLEX W GL-100, GL-150, GL-200, GL-300, GL-400
Seria INTEGREX i GL-5-F, GL-75F, GL-100F, GL-150F, GL-200F, GL-300F, GL-400F, GL-500F

 

Centra tokarskie CNC + Gantry Loader

Nowy podajnik bramowy spełnia szerokie spektrum wymagań w dziedzinie automatyzacji

  • Elastyczna instalacja — transporter można ulokować po prawej lub lewej stronie maszyny, możliwe jest dodanie osprzętu pomiarowego i połączenie 2 maszyn
  • Po uzupełnieniu zestawu o drzwi automatyczne i interfejs robota podajnik bramowy można dodać do już zainstalowanych maszyn QUICK TURN*
  • Dostępne są różne łapy podajników detali i podajniki bramowe o różnych specyfikacjach, pozwalające na spełnienie różnych wymagań

Kompatybilne maszyny

Serie QUICK TURN* & QT-COMPACT GL-30, GL-50, GL-100, GL-150, GL-200, GL-300
*Brak kompatybilności z seriami QUICK TURN 400, 450  

 

Poziome centra obróbkowe + Gantry Loader

Kompaktowa linia produkcyjna z podajnikiem bramowym

Rozwiązanie do wielkoseryjnej produkcji części samochodowych, takich jak bloki silników i głowice cylindrów.