Mazak Newsroom

styczeń 2019

Obrabiarki laserowe Yamazaki Mazak

Obróbka laserowa – technologia otwierająca nowe możliwości Firma Yamazaki Mazak rozpoczęła produkcję obrabiarek laserowych w latach 80. ub.w. Obecnie jej szeroka i zróżnicowana oferta rozwiązań stanowi punkt odniesienia dla całej branży. Od 1984 r., gdy na rynku pojawiły się pierwsze wycinarki laserowe Yamazaki Mazak, maszyny te są wciąż doskonalone i wzbogacane o: specjalistyczne systemy automatyzacji, rozwiązania 3D, zaawansowane technologie CNC, innowacyjne źródła laserowe oraz oprogramowanie. Konstruktorzy nie zapominają przy tym o ergonomii, bezpieczeństwie, efektywności energetycznej, a także o znakomitym wzornictwie. Wycinarki Mazak to w pełni funkcjonalne systemy laserowe: precyzyjne, wytrzymałe i niezawodne, a jednocześnie gotowe do wielu różnych zastosowań. Nie narzucają żadnych ograniczeń co do materiału i geometrii obróbki.

Czytaj więcej

Mazak iSMART Factory - inteligentny, autonomiczny zakład produkcyjny według firmy Yamazaki Mazak

Internet rzeczy – IoT (Internet of Things) – łączy wszelkie przedmioty z internetem. Od kilku lat na całym świecie podejmowane są wysiłki na rzecz jak najlepszego praktycznego wykorzystania idei IoT. Szybko też przybywa rzeczy, które można podłączyć do internetu, a zgodnie z branżowymi analizami (np. raportem firmy IDC) szacowana wartość rynku produktów i usług związanych z IoT w 2021 r. wyniesie ok. 1,4 biliona dolarów. Koncepcja IoT oraz cyfryzacja upowszechniają się również w sektorze produkcyjnym, przedsiębiorstwa muszą bowiem stawiać czoła coraz silniejszej konkurencji. Cyfryzacja sektora produkcyjnego postępuje nie tylko w wyniku starań poszczególnych firm, lecz także w ramach projektów krajowych, realizowanych przez rządy centralne różnych państw. Niemcy promują ideę Przemysłu 4.0, której istotą jest skorelowanie fizycznej produkcji z danymi cyfrowymi w celu stworzenia elastycznego i wydajnego systemu wytwórczego. Ta koncepcja jest rozwijana na drodze współdziałania między przemysłem, środowiskiem naukowym i administracją publiczną. W Chinach rząd centralny zainicjował kampanię Made in China 2025, nazywaną niekiedy chińską wersją Przemysłu 4.0, a cyfryzacja sektora produkcyjnego jest tam jednym z priorytetów państwowej polityki przemysłowej. Z kolei rząd Japonii opublikował nową koncepcję Connected Industries, która zakłada przyspieszenie praktycznego wdrażania technik IoT oraz cyfryzacji w sektorze produkcyjnym i innych branżach.

Czytaj więcej